Slide 2

mekanikinovasyon.com Mühendislik Portalına Hoşgeldiniz…

 

Mekanik! Mechanical! Mechanisch! механический!

Mekanik! Mechanical! Mechanisch! механический!

Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik dalına, Maddelerin denge ve hareket nedenlerini bununla ilgili kanunları inceleyen fizik bölümüne, Mekanik denir.

Evet bir bilimsel sözlük değiliz ancak herşeyi tanımlayıp,tarihsel yolculuğunu ve bir başka alanımız olan inovasyon'a uğramasına yönelik adımları sizler ile paylaşacağız.Tüm konu başlıklarımız ve makalelerimiz için blog sayfamızı ziyaret ediniz.

İnovasyon! Innovation! инновация!

İnovasyon! Innovation! инновация!

Günümüzün hızla değişen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için şirketlerimizin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri-güncellemeleri gerekmektedir. Bu değiştirme ve yenileme işlemi “inovasyon” olarak adlandırılır.

Uluslararası birçok alanda faydası ve bakış açısına göre farklı değerlendirmeler ve tanımları olan "inovasyon" ve detaylı konu başlıkları için blog sayfamızı ziyaret ediniz.

Mekanik

Mekanik

Mekanik, fizik bilimlerinin en eskisidir.Kaldıraçları ve suyun kaldırma kuvvetini kapsayan tarihteki ilk yazılı mekanik prensipler Arşimet'e (MÖ 287-MÖ 212) aittir.Makara,eğik düzlem ve somun anahtarı ile ilgili çalışmalar da antik metinlere kaydedilmiştir. Bu dönemde mekanik bina inşaatı gereksinimlerini karşılamakla sınırlıydı. Arşimet'ten sonra gelen İbn-i Heysem, İbn-i Sina, İbn Bacce gibi müslüman bilim insanları ile Galileo, Kepler, Leonardo da Vinci, Varignon, d'Alembert, Stevinus, Newton, Lagrange gibi batılı bilim insanlarının çalışmaları sayesinde Mekanik bugünkü seviyesine gelmiştir.

İnovasyon

İnovasyon

OECD nin Oslo Kılavuzunda inovasyonun tanımı şöyle yapılmaktadır. “İnovasyon(Yenileşim), yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş , ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” Yani inovasyon yalnızca yeni bir ürün geliştirme alanında değil, bir hizmet, süreç, pazarlama yöntemi ,üretim yöntemi gibi alanlarda da yapılabilir. Yenileşimin ticari bir fayda getirmesi de önemli bir kriterdir.

Endüstriyel Devrim

Endüstriyel Devrim

Endüstri veya sanayi devrimi üretimde makinelerin kullanılmaya başlanması sürecini anlatan terimdir.Sanayi ya da “endüstri”, devamlı veya belli zamanlarda, makine ve benzeri araçlar kullanarak bir madde veya gücün niteliğini veya biçimini değiştirerek toplu üretimde bulunan faaliyet dalıdır. Bu sürecin temel enerji kaynağı tarım çağında olduğu gibi insan ve hayvan kas gücü ile rüzgar yada akarsu gücü gibi doğaya bağlı enerji kaynakları değil makineleri çalıştıran; doğal, kimyasal yada nükleer kaynaklardan elde edilen ısı yada elektrik enerjisidir.

Tasarım & Analiz

Tasarım & Analiz

Tasarım belirli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak sistematik bir plan dahilinde yürütülen teorik ve uygulamalı çalışmalar bütünü olarak da tanımlanabilir. Bununla birlikte mühendislik tasarımı kavramı yalnızca çözüm üretmekten ibaret değildir.Mesela bir problem tespit etmiş ve bunu kağıt üzerinde tasarıma dönüştürmüş olabilirsiniz. Hatta oldukça yenilikçi olan buluşunuz etkileyici bir sunum ile geniş kitleleri kendine hayran bırakır.Ancak mühendislik yaklaşımıyla tasarımınız değerlendirilir ise; elde edilen ürünün işlevselliği, güvenilirliği, üretilebilirliği, rekabet gücü, kullanılabilirliği, toplam maliyeti ve pazarlanabilirliği de dikkate alınır.

Güncel Blog Paylaşımları
Bize Yazın