Universal Robots, Endüstri 5.0’ın Öncüsü Oluyor!

UNIVERSAL ROBOTS, ENDÜSTRİ 5.0’IN ÖNCÜSÜ OLUYOR

Buhar makineleriyle başlayan endüstri devrimi, Endüstri 5.0 olarak adlandırılan insan-robot etkileşimine kadar ilerledi. Endüstri 5.0, tekrarlayan ve tekdüze işlere robotu, yaratıcı işlerin odağına ise insanı yerleştiriyor. Dünyada insanla iş birliğine dayalı cobot’larıyla öne çıkan Universal Robots UR3, UR5 ve UR10 ürünleriyle Endüstri 5.0’ın öncülüğünü yürütüyor. 

Buharlı makinelerin buluşuyla başlayan endüstri devrimleri, elektriğin keşfiyle seri üretime, dijitalleşmenin gelişimiyle bilgi teknolojilerine, siber-fiziksel sistemlerin devreye girişine ve en sonunda insan-robot etkileşimine kadar ilerledi. Bu devrimler, her dönem üretim süreçlerini de değişikliğe zorluyor.

Endüstri 5.0 olarak adlandırılan insan-robot etkileşimli teknolojiler, üretim taleplerinin farklılaşması, müşteri talebinin bireysel olarak özelleştirilmiş ürünlere, çözümlere doğru hareket etmesi eğilimiyle ivme kazanırken; tekrarlayan ve tekdüze işlere robotu, yaratıcı işlerin odağına ise insanı yerleştiriyor. Endüstri 4.0’dan farklı olarak daha büyük ölçekli ve kitlesel üretim süreçleri yerine; bireyselleştirilmiş ürünler, hizmetler ve deneyimler yaratmak için insan-robot iş birliğini devreye sokuyor. Dünyada insanla iş birliğine dayalı cobot’larıyla öne çıkan Universal Robots UR3, UR5 ve UR10 ürünleriyle Endüstri 5.0’ın öncüsü oluyor.

“Cobot, insan iş gücünün yerini almıyor”

Endüstri 5.0’a ve bunun üretim süreçlerindeki etkisine ilişkin konuşan Universal Robots Türkiye Satış Geliştirme Yöneticisi Kandan Özgür Gök, “Universal Robots olarak Endüstri 5.0’ın temsil ettiği değerleri benimsiyoruz. Endüstri 5.0’ın, üretim süreçlerindeki değişimin yanı sıra toplumsal bir dönüşüme de liderlik edeceğini, iş birliği kavramının günlük hayatın tüm süreçlerine de dahil olacağını düşünüyoruz” dedi.

Endüstri 4.0 ile Endüstri 5.0’ı kıyaslayan Gök, “Endüstri 4.0’da, geleneksel endüstriyel robotlara sahip bir otomatik üretim kurulumu, uzun, karmaşık ve pahalı programlama çabalarından sonra tek bir görev için çalışıyor. Ancak, Endüstri 5.0’da ise kolay ve hızlı kurulumla üretime başlamak ve bu üretimi çok yönlü işlerde de sürdürmek mümkün. Öte yandan, sıkıcı ve monoton işlerde kullanılacak robotlar yüzünden çalışanların işlerini kaybedeceği endişesi bir yanılgı. Cobot, insan iş gücünün yerini almıyor, insanla senkronize olarak çalışıyor. Yorucu, tekrarlayan ve hatta tehlikeli görevleri üstlenerek, insanlara daha karmaşık projelerde yaratıcılıklarını kullanma fırsatı veriyor. Böylece, insanın yaratıcılığıyla, cobot’ların hızı ve verimliliği birleşerek, iş süreçlerinde mükemmel uyum yakalanıyor” dedi.

 

Kaynak : https://www.universal-robots.com/tr/universal-robots-hakkinda/news-centre/endustri-50-robot-ile-insanin-mukemmel-uyumu/